นโยบายการเข้าใช้บริการ

เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ มีความตั้งใจที่จะสร้างความสุขให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย เราคาดหวังว่าทุกท่านจะปฏิบัติตนโดยเห็นแก่ความปลอดภัย และความสบายของลูกค้าท่านอื่นด้วย การละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฏ และนโยบายของเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ อาจจะทำให้ท่านถูกเชิญออกโดยไม่ได้รับเงินคืน กรุณาอ่านนโยบายด้านล่าง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากภายนอกเข้ามาได้ และลูกค้าไม่สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ซื้อภายในเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ ออกไปข้างนอกได้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้ท่านถูกเชิญออกได้ โดยไม่ได้รับเงินคืน เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการ
การประพฤติปฏิบัติตน
เราคาดหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะปฏิบัติตนด้วยมิตรไมตรีที่ดี การแซงคิว การดูหมิ่น ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ประพฤติตนผิดกฎหมาย อาจส่งผลให้ท่านถูกเชิญออกได้ โดยไม่ได้รับเงินคืน
กล้องถ่ายรูป
เพื่อความปลอดภัยและความบันเทิงของลูกค้าท่านอื่น เราไม่อนุญาตให้ใช้แฟลชในการถ่ายรูป
การดูแลเด็ก
กรุณาดูแลบุตรหลานของท่านตลอดเวลา เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีจะต้องมีผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปดูแล
การถ่ายภาพเพื่อการค้า
เมื่อเข้ามาที่เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ ลูกค้าทุกท่านให้สิทธิเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ในการถ่ายภาพ และภาพเคลื่อนไหวของท่านในทุกกรณี โดยไม่ต้องขึ้นเครดิตชื่อ หรือให้ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ยังให้สิทธิในการเผยแพร่ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว สื่อ motion ride รวมถึง attraction ของเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ก่อน จึงจะสามารถนำภาพ หรือภาพเคลือนไหวของเราไปใช้ในทางการค้า ออกอากาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือใช้ในสื่อต่างๆ
นโยบายด้านอาวุธที่มากับชุดฮีโร่หรือชุดเหล่าร้าย
เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ไม่อนุญาตให้นำอาวุธเข้าไปได้ ยกเว้นอาวุธปลอมที่มากับชุดอาจจะนำเข้าได้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและไม่ขัดกับนโยบายของเรา ทั้งนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และต้องไม่ขัดกับกฎหมายไทย เมื่อนำอาวุธปลอมเข้ามา ต้องแน่ใจว่าอาวุธจะไม่ถูกนำมาใช้ เช่น ดาบต้องอยู่ในฝักตลอดเวลา หลังจากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดป้ายหรือสติกเกอร์ที่อาวุธของท่าน เพื่อระบุว่าอาวุธของท่านผ่านการตรวจสอบแล้ว หากท่านไม่ต้องการให้เราตรวจอาวุธ หรือติดป้ายที่อาวุธของท่าน หรือไม่ต้องการปฏิบัติตามนโยบายของเรา กรุณาอย่านำอาวุธที่ติดมากับชุดคาแรคเตอร์มายังเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์
การแต่งกาย
เรามีความตั้งใจที่จะรักษาบรรยากาศในเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ให้เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว และเพื่อความปลอดภัย ลูกค้าทุกท่านต้องแต่งกายอย่างเหมาะสม เสื้อผ้าหรือรอยสักที่มีคำไม่สุภาพ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ เสื้อที่ไม่สุภาพได้แก่ เสื้อที่มีถ้อยคำหยาบคาย ภาพอนาจาร ภาพความรุนแรง สนับสนุนการใช้ ยาเสพติด หรือการแบ่งแยกทางชนชั้น ทั้งนี้ เราไม่อนุญาตให้กลับเสื้อดังกล่าวด้านในมาไว้ด้านนอกเพื่อสวมใส่เข้าเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์
อาหารและเครื่องดื่ม
ลูกค้าไม่สามารถนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ในโซน Attraction ได้
แว่นกูเกิ้ล/ กล้องถ่ายวีดีโอ/ กล้องโทรศัพท์มือถือ
ห้ามบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ รวมถึงการใช้แว่นกูเกิ้ล ท่านไม่สามารถสวมแว่นกูเกิ้ลเข้าไปที่โดมหรือห้อง simularium ได้ หากท่านต้องสวมแว่นสายตา กรุณานำแว่นอื่นเข้าไป และกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคอื่นๆ
ภาษา
ลูกค้าที่ใช้ถ้อยคำหรือแสดงกิริยาหยาบคาย ดูถูกผู้อื่น อาจถูกเชิญให้ออกจากเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์โดยไม่ได้รับคืนค่าบริการ
การแซงคิว
ห้ามแซงคิวทุกกรณี หากท่านออกจากคิวแล้ว ต้องการกลับมาต่อคิวใหม่ กรุณาต่อคิวที่หางแถว หากฝ่าฝืน อาจถูกเชิญให้ออกจากเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์โดยไม่ได้รับคืนค่าบริการ
NO RE-ENTRY
เมื่อออกจากโซน Attraction แล้วคุณไม่สามารถกลับเข้าไปใหม่ได้
ห้ามถ่ายวีดีโอ
ห้ามบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงในโซน Attraction
นโยบายพีงปฏิบัติ
นอกจากการปฏิบัติตามกฏ คำแนะนำ และนโยบายของเดอะ มาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์แล้ว ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย
สัตว์เลี้ยง
เดอะ มาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไป ยกเว้นสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ช่วยผู้พิการ โดยเจ้าของต้องคอยควบคุมสุนัขไว้ตลอดเวลา
วัตถุต้องห้าม
นอกเหนือจากสิ่งที่ระบุไปก่อนหน้านี้แล้ว เราไม่อนุญาตให้นำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เข้าไปในเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ • เก้าอี้สนามหรือเก้าอี้พับ • สเก็ตบอร์ด สกู๊ตเตอร์ รองเท้าสเก็ต หรือรองเท้าที่ติดล้อ • ปากกาเมจิก สเปรย์สี หรือกระป๋องอัดแก๊ซ • ขวดแก้ว • ยาเสพติด • มีดหรือโซ่ • เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีหนามแหลม • พลุและระเบิด • อาวุธปืนและกระสุน • อาวุธเคมี รวมถึงสเปรย์พริกไทย • สิ่งของอื่นที่เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ ตัดสินว่าเป็นอันตราย
พื้นที่หวงห้าม
ลูกค้าไมสามารถเข้าไปยังเขตหวงห้าม หรือหลังเวทีได้ หากท่านทำของสูญหายใน motion ride กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ หากลูกค้าฝ่าฝืนเข้าไปในเขตหวงห้าม ท่านอาจถูกเชิญให้ออกโดยไม่ได้รับค่าบริการคืน
ข้อจำกัดในการขึ้น motion ride
เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของท่าน ทั้งนี้ สรีระ น้ำหนัก หรือส่วนสูงของลูกค้าอาจเป็นอุปสรรคต่อการเล่นเครื่องเล่นบางประเภท หรือทำกิจกรรมบางอย่าง โดยข้อมูลจำเพาะจะถูกระบุไว้ในโซนนั้นๆ
ความรับผิดชอบในการทำกิจกรรมร่วมกับเรา
ในการประกอบกิจกรรม หรือเล่นเครื่องเล่น อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ เราคาดหวังว่าลูกค้าจะใช้วิจารณญาณ และปฏิบัติตามคำเตือนเรื่องความปลอดภัยที่ระบุไว้ รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่แจ้งด้วยวาจา หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับของเรา ท่านอาจถูกเชิญให้ออก โดยไม่ได้รับค่าบริการคืน
การรักษาความปลอดภัย
ลูกค้าทุกท่าน กระเป๋า พัสดุ และวัตถุอื่นๆ ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้นำกระเป๋า พัสดุ หรือวัตถุอื่นใด เข้ามาในเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ รวมถึงการจัดการกับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีเจ้าของ ตามที่เราเห็นสมควร
การสูบบุหรี่
ห้ามสูบบุหรี่ทุกชนิด รวมถึงห้ามใช้วัตถุที่ทำให้เกิดควันได้ในเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์
นโยบายด้านสภาพอากาศ
เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ อาจปิดชั่วคราวหากเกิดพายุ ลมแรง หรือสภาพอากาศที่รุนแรง โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ขั้นตอนดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้น • ถ้าเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ เปิดในวันเดียวกันกับรอบที่ท่านได้ซื้อบัตรไว้ ท่านสามารถกลับเข้าไปในเวลาใดก็ได้ที่ว่างอยู่ ภายในวันนั้น • ถ้าเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ เปิดในวันเดียวกันกับรอบที่ท่านได้ซื้อบัตรไว้ แต่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนรอบวัน เวลา • ถ้าเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ปิดทั้งวันในรอบที่ท่านได้ซื้อบัตรไว้ ท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของเราในการเลือก วัน เวลา และรอบใหม่ โดยท่านสามารถเลือกรอบที่ยังว่างอยู่ได้
บัตร
บัตรไม่สามารถถูกเปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้ และหากเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต บัตรจะถูกยกเลิก
คำถามเพิ่มเติม
หากไม่พบสิ่งที่ท่านต้องการ ลองค้นหาในคำถามที่พบบ่อย
 

เดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขกฎ และนโยบายได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้ง การนำกฎ และข้อปฎิบัติไปใช้ในเดอะ มาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและวิจารณญาณของเดอะมาร์เวล เอ็กซ์พีเรียนซ์ ไทยแลนด์เท่านั้น