ลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ระบบจะทำการส่ง Email ยืนยันอัตโนมัติตาม Email ที่กรอกข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคาร
เลขที่บัญชี
ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบไฟล์บัตรประชาชน

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 1

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 2

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 3

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 4

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 5

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 6

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 7

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 8

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 9

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง

ข้อมูล วอชเชอร์ ใบที่ 10

ประเภทบัตร
กรอกหมายเลขบัตรด้านหน้า
กรอกหมายเลขบัตรด้านหลัง
กรุณาแนบไฟล์ ชนิดของไฟล์ .JPG,.GIF,.PNG เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 2 MB
แนบรูปบัตรด้านหน้า
แนบรูปบัตรด้านหลัง
โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องก่อนการดำเนินส่งข้อมูล